نویسنده : تست تست | زمان مطالعه : 1 دقیقه

پیش بینی قیمت سکه


در شرایط  کنونی برخی از تحلیلگران برای ترکیدن حباب سکه نسخه مهمی در نظر گرفته اند.

بازار سکه در چند وقت اخیر به تصرف حباب درآمده به همین دلیل سکه بازان کمتر در موقعیت خرید قرار میگیرند 

روز یکشنبه قیمت سکه بین دو کانال 14 و 15 میلیون تومان معامله شد و حباب سکه 17درصد بود