نویسنده : تست تست | زمان مطالعه : 1 دقیقه

قیمت دلار
قیمت دلار در معاملات پشت خطی شب گذشته به سمت کانال جدید حرکت کرد همین امر موجب شد تا عده ای از تحلیلگران ارزی بازار ارز اول مرداد ماه را صعودی پیش بینی کنند.

بازدهی نرخ دلار در تیرماه منفی بود.

قیمت دلار در معاملات پشت خطی شب گذشته به سمت کانال جدید حرکت کرد همین امر موجب شد تا عده ای از تحلیلگران ارزی اول مرداد را صعودی پیش بینی کنند.

از طرفی از برجام اخبار منفی مخابره میشود.

عده ای دیگر از بازیگران ارزی می گفتند که رفتار بازار ساز در چند وقت اخیر به خوبی نشان داده که عبور دلار از کانال جدید یکی از خط قرمز های این نهاد بوده است و با عرضه ارز از ورود دلار به کانال جدید  ممانعت کرده است.