نویسنده : تست تست | زمان مطالعه : 1 دقیقه

افزایش قیمت سکهقیمت سکه در اولین روز مرداد ماه با اهرم افزایش قیمت دلار به سمت کانال 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و بر روی کانال ذکر شده ایستاد.

ارزش ذاتی سکه با قیمت نقدی همچنان بیش از 1میلیون و 900هزار تومان فاصله دارد اما به نظر میرسد سکه بازار به دلیل خوشبینی به آینده دلار در موقیعت خرید قرار گرفته بودند.

برخی از فعالان بازار سکه معتقدند در صورتی که نرخ دلار در بازار امروز به مسیر صعودی دیروز ادامه دهد این امر میتواند بر قدرت معامله گران افزایشی سکه بیفزاید.