نویسنده : تست تست | زمان مطالعه : 1 دقیقه

برنامه ریزی مالی

برنامه‌ریزی مالی ۶ مرحله دارد:

۱)تعیین شرایط مالی فعلی: در این مرحله وضعیت حال حاضر درآمد، بدهی، هزینه‌ها و پس‌انداز و غیره را تعیین می‌کنید

.۲)ایجاد اهداف مالی: مهم‌ترین کار در این مرحله به جدا کردن نیازهایتان از خواسته‌هایتان و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز برای محقق کردن این اهداف خواهد بود

.۳)تحلیل و ارزیابی اطلاعات: در این مرحله گزینه‌های پیش رو را با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده، مورد ارزیابی قرار می‌دهید

.۴)ایجاد یک استراتژی مالی: در این مرحله مناسب‌‌‌ترین استراتژی لازم برای اجرای برنامه‌ریزی مالی‌تان را انتخاب می‌کنید

.۵)اجرای برنامه مالی: حالا همه تلاش خود را برای اجرای دقیق برنامه‌ریزی مالی بکار می‌گیرید و نسبت به اجرای آن متعهد می‌مانید

.۶)تجدیدنظر، بررسی و ارزیابی برنامه مالی: برنامه‌ریزی مالی فرایندی است که هرگز متوقف نمی‌شود و برحسب تغییرات شرایط اقتصادی، اجتماعی و فردی، شما باید به طور پیوسته و منظم تصمیمات مالی‌تان را ارزیابی کنید و امور مالی‌تان را مورد بازبینی قرار دهید

.

شما عادت به برنامه‌ریزی مالی دارید؟