نویسنده : تست تست | زمان مطالعه : 1 دقیقه

اصلیترین عوامل ولخرجی

اصلیترین عوامل ولخرجی های بی حساب و کتاب

۱.تنهایی و بی حوصلگی
۲.خرید هدیه برای دیگران
۳.بدست آوردن غیرمنتظره پول نقد
۴.تخفیف قابل توجه برخی از اجناس
۵.نیاز به تغییر مود و حال روحی
۶.رقابت و چشم و هم چشمی
۷.فشارهای اجتماعی و اطرافیان
۸.تاثیرپذیری از ترفندهای فروش نظیر رنگ آمیزی و دکور
۹.خریدهای لحظه ای و احساسی
۱۰.پرسه زدن های طولانی د  شبکه های اجتماعی
۱۱.نیاز به جلب رضایت دیگران
۱۲.رویدادهای خاص و تعطیلات
۱۳.اعتیاد به خرید