نویسنده : تست تست | زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش قوانین امواج الیوت

آموزش قوانین امواج الیوت


قوانین امواج الیوت براساس میزان اصلاح (موج 2 و 4 ) است.برخلاف تصور اکثر مردم قوانین امواج الیوت بسیار ساده و قابل فهم است.


موج 2 نباید موج 1 را کامل پوشش دهد.


موج 3 نباید در بین امواج اصلی (1 ، 3 ، 5) کوتاه ترین باشد.


موج 4 نباید موج 1 را پوشش دهد.


موج 3 اغلب تا 161.8% موج 1 گسترش می یابد.


با استفاده از سطوح فیبوناچی می توان میزان دقیق تر اصلاح و گسترش امواج الیوت را تعیین کرد.


اصلاح موج 2 اغلب در حدود 50% ، 38.2% یا 61.8% از موج 1 است. تا زمانی که موج 2 ، موج1 را کامل پوشش نداده است می تواند به عنوان موج الیوت شناخته شود.


موج 3 قوی ترین و طولانی ترین موج الیوت است و غالبا تا 161.8% از موج 1 گسترش می یابد. موج 3 قوی ترین موج است زیرا هنگامی تشکیل می شود که اغلب معامله گران با هم ، هم عقیده هستند.


موج 3 از امواج اصلی است.


موج 4 اغلب تا محدوده 14.6% ، 23.6% یا 38.2% از موج 3 اصلاح می شود.


موج 4 موجی است که به معامله گران اجازه می دهد تا به حجم معامله خرید یا فروش خود اضافه کنند.


موج 5 که اغلب آخرین موج است گاها با موج 1 برابری می کند.


معامله گران می توانند پس از تشکیل موج 1 و موج 2 ، سطح گسترش موج 3 را پیش بینی کنند.

دقت کنید که امواج الیوت زمانی اعتبار دارد که موج 2 موج 1 را کامل پوشش ندهد.