نویسنده : تست تست | زمان مطالعه : 1 دقیقه

معرفی کتاب قدرت عادت

کتاب 《قدرت عادت》


من طبق روال ۷ نکته از این کتاب رو میگم بهتون 


۱. برای خلق یک عادت جدید،نشانه،یک برنامه روتین ،یک پاداش رو کنار هم بزارید و یک میل شدید ایجاد کنید که این حلقه رو تحریک کنه.

۲. تغییرات موثر حتی با ایجاد یه عادت خوب میتونن آغاز شن.

۳. استرس مدام نیروی اراده رو از بین میبره و ایجاد تعادل بین کار و زندگی به تصمیم گیری های بهتر منجر میشه.

۴. بهترین راه افزایش نیروی اراده ساخت عادت های مثبته.

۵. عادت های مثبت انضباط شخصی رو تقویت میکنه.

۶. تعطیلات بهترین زمان ممکن برای تغییر یک عادت قدیمی و ایجاد عادت جدیده.

۷. بدون باور هیچ تغییری اتفاق نمی افته.


خب من ۷ تا نکته از این کتاب رو نوشتم واستون ولی حتما این کتاب رو مطالعه کنید